Fremtidens
oppvarming
- i dag!

Infrarød varme har blitt brukt til oppvarming av hus og hjem i flere tiår i Europa, og nå oppdages endelig fordelene forbundet med det også i Norge.

Infrarød varme gir et meget sunt og godt inneklima, det er energieffektivt og sparer strøm, samtidig som det er lysløst og vedlikeholdsfritt. Det varmer ikke opp luft men objektene i rommet. Samtidig brenner det ikke støv, slik at man slipper å puste inn oppvarmet forurenset luft. Dette er fremtiden!

Hva er
infrarød
varme?

Infrarød varme er den samme gode, trygge varmen vi får fra solen. De lange infrarøde strålene som kommer direkte fra solen fungerer slik at de varmer vår planet. De er en stimulerende kraft for alt liv som vokser på jorden, de har en positiv effekt på oss mennesker og er fullstendig ufarlige. Faktisk er vi mennesker skapt for å absorbere infrarød varme.

IR varmen varmer opp de elementene de treffer. Så som: gulv, vegger, tak, gjenstander, møbler og ikke minst oss mennesker. Elementene avgir igjen varme til luften, og skaper en lun og god atmosfære. Varmen som utløses er meget behagelig og skaper en følelse av velvære og komfort. Hvem har vel ikke kjent på frustrasjonen rundt ubehaget det er å puste varm luft fra tradisjonelle varmeovner/vifteovner, eller er sliten og lei støy fra den samme varmeviften eller varmepumpen som aldri stopper.

En stor
fordel

En av de største fordelene er det særdeles gode inneklimaet man får ved bruk av infrarøde varmepaneler. De brenner og karboniserer ikke støv og varmer ikke opp luften. Luften er renere og mer behagelig å puste i.

Derfor er IR varme meget allergivennlig. I tillegg får man en jevn og god temperatur i rommet, lavt varmetap ved utlufting, liten til ingen forurensning av luften samt forbedret luftfuktighet som forhindrer tørre og irriterte luftveier. I tillegg er det helt lydløst
Forskjellen mellom infrarød varme og gammeldags varme
Ved bruk av infrarød varme får man en særdeles lun og jevn temperatur i rommet, med bare ca. 2 grader differanse mellom gulv og tak. Man slipper store temperaturvariasjoner mellom gulv og tak, og puster ikke inn oppvarmet luft som irriterer luftveiene.
Lykkelig par som varmer seg fra solen
Infrarød varme gir deg den samme gode følelsen som varme fra solen. Nettopp fordi infrarød varme er den samme type varme vi får fra solen ! (se teknisk info)

Økonomiske og
helsemessige
fordeler

Strøm- og energi-besparende
Lukkede panelovner er strømbesparende i forhold til tradisjonelle gjennomstrømningsovner/panelovner. Man kan regne med en besparing på mellom 10 og 20%.

I et normal isolert rom regner man ca 45-55 W/m2 som er lavere enn panelovner og varmevifter.

Laurent Georges, førsteamanuensis ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU sier følgende:
Siden de infrarøde varmekildene varmer opp gjenstander i rommet, og ikke bare luften, vil de ha mindre varmetap ved utlufting enn det andre varmekilder har, forklarer han

– Man vil også oppleve at dersom man sjokklufter, vil temperaturen raskt være tilbake til normalen, i motsetning til om man lufter ut all varmen. Infrarød oppvarming kan for eksempel være interessant som varmekilde i et inngangsparti, ettersom energien ikke skylles bort når ytterdøren åpnes. Det er fornuftig hvis døren ofte åpnes, sier Georges.
Lunt og behagelig inneklima
Infrarøde varmepanel gir et meget behagelig inneklima da de ikke varmer opp luften, men objektene i rommet. Dette er gulv, vegger, tak, møbler, mennesker. Dette gir også et svært lite varmetap ved utlufting, da man lufter ikke ut all varmen. Luften er ren og behagelig, og ikke varm og tørr som man opplever med tradisjonelle varmeovner, varmevifter og varmepumper. Man får en lav temperaturdifferanse mellom gulv og tak, ca 1,5 – 2 grader, som er ytterligere med på å skape en godt og lunt klima. Som en følge av dette kan du ha en generelt lavere temperatur i rommet som fortsatt føles lun og komfortabel, og du varmer ikke opp luft som ligger oppunder taket.
Allergivennlig
Infrarøde varmepanel brenner og karboniserer ikke støv som andre varmekilder. Det medfører at man unngår transport av støv i rommet og derfor ikke puster inn svevestøv og oppvarmet luft.
Dette medfører igjen en renere og sunnere luftkvalitet som kan forhindre tørr og irritert hals og hud. Infrarød varme skaper ikke konveksjon(luftsirkulasjon) på samme måte som tradisjonelle varme-ovner og –vifter.
Helsefremmende
Fordi infrarøde varmepaneler varmer opp gjenstandene in rommet, virker de også hemmende på mugg og sopp i hjemmet ditt.
Mugg og soppsporer i luften er et stort problem for mange, spesielt astmatikere/allergikere. Man ser veldig gode resultater i bl.a. kjellerstuer og på bad, hvor varmen også kan forhindre fuktdannelse.
Mindre varmetap ved utlufting
Om en følge av at man varmer opp gjenstander, og ikke luft, vil man ha et mindre varmetap som følge av luftsirkulasjon, lufting etc. Man vil også oppleve at dersom man sjokklufter vil temperaturen raskt være tilbake til normalen, i motsetning til om man lufter ut all varmen. Varmen sitter bokstavelig talt "i veggen".
Norges Astma Og Allergiforbund anbefaler lufting minimum 2 ganger pr døgn og 10-15 minutter hver gang. Varmen vil da lettere opprettholdes i rommet ved IR oppvarming.
Mindre konstant bruk
Fordi infrarøde varmepanel varmer opp gjenstander og IKKE luft vil varmepanelene operere i kortere perioder og fortsatt opprettholde ønsket temperatur. Dette medfører totalt sett lavere strømforbruk.
Bedre energiutnyttelse
På grunn av sin moderne teknologi, er infrarøde varmepanel særdeles energieffektive.
De bruker kun 5-10% av energien for å varme opp sitt eget element før det gir varme ut i rommet. Det gir en energiutnyttelse på opptil 95%.
Driftssikkert og trygt
Oppvarming med infrarøde paneler er en trygg og god måte å varme opp hjemmet ditt. Panelene har svært lang levetid og er en god økonomisk investering.

Konveksjon,
konduksjon
og stråling

Forenklet kan vi si at varme hovedsakelig kan overføres – eller forflyttes - på tre måter. Den vanligste måten å varme opp husene våre på, er å benytte konveksjonsvarme. KONVEKSJON vil si å flytte varme fra ett sted til et annet ved hjelp av væske eller gass - eksempelvis luft. En vifteovn er et godt eksempel. Den bruker luften til å frakte varmen fra seg til deg. Men varme kan selvsagt også overføres mellom to objekter som berører hverandre – KONDUKSJON. Et opplagt eksempel er foten din som får varme overført fra flisene på badet. Eller hendene dine som får overført varme fra en varm kaffekopp.

STRÅLEVARME / INFRARØD VARME skiller seg tydelig fra både konveksjon og konduksjon. Ved hjelp av stråling kan nemlig varme overføres fra et objekt til et annet uten at de to objektene forbindes av noe som helst.

For eksempel slik solen hver dag varmer opp Jorden, til tross for at det er rundt 150 millioner kilometer lufttomt rom mellom den og oss. Et infrarødt varmepanel fungerer som en sol i miniatyr. Den sender strålevarme til deg - selv om du ikke har kontakt med varmeren (konduksjon).

Teknisk
info

Infrarød varme har vært brukt i medisinsk sammenheng siden 50-tallet. Europa har brukt infrarød varme som oppvarming til bolig og næring i flere tiår.

Den sunne, gode varmen vi får fra solen, er infrarød varme, og skal ikke forveklses med UVA og UVB stråler. I figuren under ser man at UVA og UVB ligger helt til venstre i skalaen. Deretter kommer det synlige lyset. Så kommer IR-A og IR-B, for vi får IR-C helt i enden sav skalaen, som er de sunne gode varmebølgene. Infrarød varme brukes i dag bl.a i barnehager, skoler og på sykehus. Infrarøde badstuer er blitt meget populært, og det brukes også i behandlingsøyemed.

Oppbygging